Centara 1 Card SIGN IN | SIGN UP
Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

ศรีลังกา

ศรีลังกาเป็นจุดหมายพักผ่อนอีกประเภทหนึ่งซึ่งท่านจะได้พบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในโลก สำรวจป่าโกงกางและวัดทางพุทธศาสนา และสนุกสนานไปกับประสบการณ์วันหยุดชั้นเยี่ยมกับคู่รักและครอบครัว

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

Aluthgama, Sri Lanka, Sri Lanka 

Tel: +94 (0)34 2275073

Fax: +94 (0)34 2275395

E-mail: ccs@chr.co.th

ศรีลังกาเป็นจุดหมายพักผ่อนอีกประเภทหนึ่งซึ่งท่านจะได้พบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในโลก สำรวจป่าโกงกางและวัดทางพุทธศาสนา และสนุกสนานไปกับประสบการณ์วันหยุดชั...