Contact

Chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp cho Quý khách hàng một dịch vụ thông tin toàn diện và cập nhật mới nhất. Để có thể cung cấp thông tin và dịch vụ này tốt hơn, chúng tôi mong rằng Quý khách sẽ gửi phản hồi đến cho chúng tôi.

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

Connect with us :
Centara Ceysands Resort & Spa,
Aluthgama,
Sri Lanka
Reservation Email:
General Telephone:
(+94) 34-227-5073

Distance From Hotel

Thành phố Batticaloa : 35 km

Shuttle Service

Optional
Country
Optional