You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้าง

 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ และต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงของเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ในระดับต่ำถึงระดับปานกลางตามประกาศที่เป็นปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 • เด็กอายุระหว่าง 6-18 ปีที่เดินทางพร้อมพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ แต่จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึง โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 • ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมาถึงต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสแล้ว โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ผู้ที่เดินทางมาถึงทุกคนต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน
 • ผู้ที่เดินทางมาถึงทุกคนต้องเข้าพำนักในสถานประกอบการประเภทที่พักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) Plus
  • ทั้งนี้ จะไม่กำหนดวันพำนักขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียว แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะต้องเดินทางจากภูเก็ต (ประเทศไทย) ก่อนหรือตามวันเดินทางกลับที่กำหนดไว้
  • นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ตเพื่อท่องเที่ยวต่อในจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของประเทศไทยจะต้องพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 14 คืน จากนั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวต่อภายในประเทศได้
 • การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดต้องเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ได้ แต่ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ D – Distancing คือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน, M – Mask wearing คือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ, H – Handwashing คือ การล้างมือบ่อยๆ, T – Temperature check คือ การตรวจวัดอุณหภูมิ, T – Testing for COVID-19 คือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ A – Alert application คือ การติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันแจ้งเตือน

 

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

 

โรงแรมแซนด์บ็อกซ์คืออะไร

โรงแรมแซนด์บ็อกซ์ คือโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติสำหรับโครงการแซนด์บ็อกซ์

 

SHA+ คืออะไร

เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า พนักงานโรงแรมอย่างน้อย 70% รวมถึงสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสที่กำหนดแล้ว โรงแรมที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์ต้องได้รับเครื่องหมาย SHA+ แล้วเท่านั้น

 

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

 

คุณสามารถย้ายไปพักที่โรงแรม SHA+ แห่งอื่นได้หรือไม่

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถย้ายไปพักที่โรงแรมซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ แห่งอื่นได้ในระหว่างการพำนัก และจะต้องจองห้องพักที่โรงแรมแห่งอื่นนั้นให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ต

 

ข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทย

มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน: เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนถึงวันเดินทาง และเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

มีกรมธรรม์ประกันภัย (ยกเว้นสำหรับพลเมืองในประเทศไทย): กรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมการเดินทางและกรณีโรคโควิด-19 ความคุ้มครองประกันภัยในกรณีโรคโควิด-19 ต้องมีวงเงินกรมธรรม์ในการให้ความคุ้มครองสูงสุดที่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรณีที่เป็นลูกค้าอายุ 65-69 ปี โดยแพ็กเกจกรมธรรม์ประกันภัยต้องให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทยตามวีซ่าที่คุณจะใช้ในการเข้าประเทศ ตัวเลือกประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมกรณีโรคโควิด-19

วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุหรือการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศ

หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในลิงก์ต่อไปนี้เพื่อขอหนังสือรับรอง: https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=en

ตั๋วเครื่องบิน: คุณจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อยก่อนที่จะยืนยันการจองโรงแรม ASQ

การจองห้องพักที่ได้รับการยืนยันจากโรงแรม ASQ/ASLQ/แซนด์บ็อกซ์ แล้ว: คุณสามารถขอจองห้องพักในโรงแรม ASQ/ASLQ/แซนด์บ็อกซ์ ได้จาก ASQ.in.th ทั้งนี้ โปรดทราบว่ายังไม่สามารถใช้การจองห้องพักกับโรงแรมแซนด์บ็อกซ์เพื่อขออนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่นานนี้ (ข้อกำหนดในการเข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์) โรงแรมหลายแห่งกำหนดให้ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศไทย แต่วิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคือการใช้ WISE เนื่องจากรองรับบัตรเครดิตและบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR: การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ในจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500-4,000 บาท นักท่องเที่ยวสามารถนำใบรับรองแพทย์ที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งยืนยันว่านักท่องเที่ยวไม่มีเชื้อโควิด-19 มาเองได้ โดยเป็นการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

การยืนยันหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย: ตรวจสอบสถานะหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยของคุณอีกครั้งได้ที่นี่ (อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม)

เมื่อเดินทางมาประเทศไทย:

 1. เตรียมแบบฟอร์ม ต.8
 2. เตรียมแบบฟอร์มแสดงข้อมูล
 3. หนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญประจำตัว
 4. ติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน ThailandPlus บนโทรศัพท์มือถือของคุณ

 

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

 

บาร์และคลับจะเปิดให้บริการหรือไม่

บาร์ คลับ และเลานจ์คาราโอเกะยังคงปิดทำการในเดือนกรกฎาคม แต่โรงแรม SHA+ อาจมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการในร้านอาหารของโรงแรม

 

ฉันสามารถเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ตได้หรือไม่

คุณสามารถเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ตได้หลังจากที่พำนักในโรงแรม SHA+ ครบ 14 คืน

 

กลับมาสัมผัสความงดงามของภูเก็ตอีกครั้งให้ครบทุกแง่มุมเมื่อโรงแรมและรีสอร์ทของเราเปิดให้บริการอีกครั้ง เพื่อให้คุณตระเวนสำรวจเกาะแห่งนี้ได้อย่างอิสระเท่าที่ใจนึก