• Explore Our Brands  |  
  • GET 20% OFF ALL ONLINE RATES,

    OR Sign Up
GET 20% OFF ALL ONLINE RATES, Sign In OR Sign Up
Centara Sandy Beach Resort Danang
ONLINE RESERVATION
Search
Exteior
Swimming Pool
SPA Cenvaree
Premium Suite Ocean Front
Activity

Contact Us

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho quý khách thông tin một cách đầy đủ nhất và luôn được cập nhật liên tục. Để cung cấp thông tin và dịch vụ tốt hơn, chúng tôi khuyến khích các bạn gửi cho chúng tôi thông tin phản hồi của bạn.

Không nhận được phản hồi của bạn

Nếu bạn đã sử dụng các biểu mẫu của chúng tôi để liên hệ với chúng tôi trước đây nhưng không nhận được phản hồi, có thể là do nhà cung cấp ISP hoặc email của bạn đã chặn chúng. Nếu bạn nghi ngờ điều này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi một lần nữa bằng một địa chỉ email khác để kiểm tra xem chúng tôi có xóa các cài đặt lọc hoặc chặn các email và đảm bảo rằng phản hồi của chúng tôi có thể đến được với bạn

Centara Sandy Beach Resort Danang


  21 Truong Sa Road, Hoa Hai Ward, Vietnam
    Phone +84 236 396 1777
  Fax +84 236 396 1222/ 396 8809
  E-mail cdv@chr.co.th

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn

Các trường có đánh dấu * là bắt buộc. Việc lựa chọn chủ đề sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn.


  
stay in touch

with all offers and news

Enter your email address to receive our regular newsletters and promotional emails, packed with special offers and great deals.

Subscribe
Follow Us
Mobile Apps
Secured Payments

Need help?

Live Chat Live Chat