You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

Vào tháng 6 năm 2007, nhận thấy nhu cầu cần xây dựng hình ảnh nhận diện nổi bật của riêng mình, công ty kinh doanh khách sạn đã được đổi tên thành Centara Hotels & Resorts.

Item Image
Khum Phaya Resort
Year
2007