You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

Danh mục đầu tư của Centara hiện bao gồm 6 thương hiệu, với hơn 13.000 phòng, 77 cơ sở trải dài trên 12 quốc gia bao gồm tất cả các điểm đến chính của Thái Lan, cộng thêm Maldives, Sri Lanka, Việt Nam, Oman và Qatar

Item Image
Centara - The Place to Be
Year
2020