You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

Central Hotels & Resorts đã mua lại và cải tạo Khách sạn đường sắt Hua Hin. Khu nghỉ dưỡng này hiện được đổi tên thành “Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin”

Item Image
Centara Grand Beach Resort and Villas Hua Hin
Year
1986