You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

รับประกันราคาที่ดีที่สุด

มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับราคาที่ดีที่สุดเมื่อคุณทำการจองห้องพักโดยตรงกับเซ็นทาราผ่านโปรแกรมการจองของเรา ซึ่งถือเป็นคำมั่นสัญญาว่าเราจะมอบการดูแลให้กับแขกคนพิเศษของเราทุกท่าน หากคุณพบการจองที่เหมือนกันในราคาที่ถูกกว่า (วันที่ โรงแรม และห้องประเภทเดียวกัน) เราจะปรับราคาให้เท่ากันและมอบส่วนลดให้คุณเพิ่มอีก 10% ของราคาสุดท้ายที่จอง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันราคาที่ดีที่สุดของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โปรดดูข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านล่าง

Best rate guaranteed1

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การจองห้องพักต้องจองผ่าน www.centarahotelsresorts.com โดยตรง

2. ราคาตามโปรแกรมเซ็นทารา เบสต์ อะเวเลเบิ้ล กับราคาแข่งขันในเว็บไซต์จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อราคาห้องพักดังกล่าวเป็นราคาที่ปรากฏต่อสาธารณะและสามารถจองได้โดยมีระบบยืนยันห้องพักทางอินเทอร์เน็ตได้ทันที พร้อมทั้งเป็นการจองแบบเดียวกันสำหรับการเข้าพักที่โรงแรมเดียวกัน ในวันเข้าพักเดียวกันและมีระยะเวลาเข้าพักเท่ากัน เป็นห้องพักประเภทเดียวกัน มีจำนวนแขกเท่ากัน และเป็นห้องพักที่มีวิว ขนาดห้อง และบริการประเภทเดียวกัน ราคาทั้งสองที่นำมาเปรียบเทียบกันนั้นต้องรวมค่าบริการและภาษีที่จัดเก็บโดยภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว และการจองดังกล่าวต้องมีกติกาการจองและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้กำกับดูแลราคาห้องพักแบบเดียวกัน เช่น การยกเลิก การไม่เข้าพัก ส่วนลดเมื่อจองห้องพักล่วงหน้า และส่วนลดนาทีสุดท้าย

3. ต้องส่งแบบฟอร์มการเคลมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วภายใน 24 ชั่วโมงหลังจองห้องพักเพื่อดำเนินการตรวจสอบ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอาจปฏิเสธแบบฟอร์มการเคลมหากพบว่าแบบฟอร์มไม่สมบูรณ์หรือส่งแบบฟอร์มด้วยภาษาที่ไม่รองรับ สามารถส่งการเคลมได้ 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถเคลมได้สำหรับการเข้าพักเพียงครั้งเดียว โดยการเข้าพัก 1 ครั้งหมายถึงจำนวนคืนรวมทั้งหมดที่แขกท่านเดียวกัน 1 ท่านหรือหลายท่าน เข้าพักเป็นเวลาติดต่อกันที่โรงแรมที่ร่วมรายการ โดยไม่คำนึงว่าแขกจะเช็คเอาท์แล้วกลับมาเช็คอินที่โรงแรมที่ร่วมรายการอีกครั้งหรือไม่

4. ราคาที่สามารถใช้ได้ของเซ็นทาราและข้อยกเว้นในการรับประกันราคาที่ดีที่สุด โดยโปรแกรมนี้สามารถใช้กับการจองห้องพักที่โรงแรมเซ็นทาราเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงราคาสำหรับแพ็กเกจ เช่น ราคาที่รวมค่าห้องพักและค่าตั๋วเครื่องบินไว้ด้วยกัน การล่องเรือแบบพักค้างคืนบนเรือ บริการเช่ารถยนต์ หรือการเข้าพักในโรงแรมที่ขายรวมในแพ็กเกจรวมสำหรับวันหยุด แพ็กเกจรวมบริการครบวงจรซึ่งรวมถึงข้อเสนอที่ได้รับที่โรงแรม บริการรถรับส่ง หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพัก การจองห้องพักผ่านผู้ให้บริการที่ไม่ระบุชื่อ หรือข้อเสนอลับ เช่น เว็บไซต์ที่ไม่แจ้งชื่อโรงแรมจนกว่าจะดำเนินการจองแล้วเสร็จ หรือราคาที่เสนอบนเว็บไซต์ที่ร้องขอซึ่งไม่มีระบบยืนยันการจองโรงแรมแบบทันที ส่วนต่างของราคา 1 (หนึ่ง) บาทที่เกิดจากการที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ ที่ปัดเศษขึ้นเนื่องด้วยความแตกต่างของสกุลเงิน จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการรับประกันราคาที่ดีที่สุดได้ การรับประกันราคาจะไม่รวมส่วนต่างของราคาที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ราคาที่เป็นข้อยกเว้นของโปรแกรมการรับประกันราคาที่ดีที่สุด ได้แก่ ราคาที่ไม่เผยแพร่ เช่น ราคาสำหรับหมู่คณะ องค์กร หรือราคาต่อรอง ราคาสำหรับการประชุมและสัมมนา ข้อเสนอส่งเสริมการขายเป็นการเฉพาะที่มีรหัสโปรโมชั่น ราคาสำหรับการเข้าพักระยะยาวติดต่อกันเกิน 7 วัน ราคาสำหรับเว็บไซต์ประมูล ราคาสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าใดๆ ก็ตามที่มีรหัสส่วนลด บัตรกำนัล ตลอดจนคูปองและใบยืนยันแบบออนไลน์และออฟไลน์ ราคาสำหรับสมาชิกในโปรแกรมเซ็นทาราเดอะวัน ราคาสำหรับโปรแกรม Seeing is Believing ของเซ็นทาราและราคาสำหรับพนักงานของเซ็นทารา

5. การรับประกันราคาที่ดีที่สุดไม่สามารถใช้กับการจองห้องพักที่จองไว้แล้วหรือไม่ได้จองผ่านเว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com ทั้งนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจองที่ดำเนินการผ่านช่องทางอื่น

6. การรับประกันราคาที่ดีที่สุดจะถูกระงับเมื่อราคาในเว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com ไม่พร้อมให้บริการเนื่องจากไฟดับ ปัญหาด้านเทคนิค หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

7. เซ็นทาราอาจปฏิเสธการเคลม หากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงแรมเซ็นทาราแล้วในวันที่เข้าพัก

8. โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของเราโดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินความถูกต้องของการเคลม และจะไม่ตรวจสอบเอกสารที่ผู้ส่งคำขอเคลมมอบให้เพื่อใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบยืนยัน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเคลมในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันความพร้อมของราคาแข่งขันได้โดยอิสระขณะที่ดำเนินการเคลม

9. โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอาจยกเลิก หรือจำกัดความสามารถของบุคคลหนึ่งในการส่งคำขอเคลมภายใต้หรือที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันราคาที่ดีที่สุดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากพิจารณาโดยดุลยพินิจของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแต่เพียงผู้เดียวแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวส่งคำขอเคลมการรับประกันราคาที่ดีที่สุดที่ไม่ถูกต้องหลายครั้ง กระทำการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่ใช้บังคับ และ/หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงหรือเป็นไปในทางที่ผิด ไม่เข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราหลังจากที่ได้รับอนุมัติการเคลมสำหรับการรับประกันราคาที่ดีที่สุด หรือละเมิดข้อกำหนดการรับประกันราคาที่ดีที่สุด (BRG) ใดๆ ฉบับนี้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันราคาที่ดีที่สุดหรือข้อกำหนด BRG ฉบับนี้จะดำเนินการระงับเป็นรายบุคคลโดยไม่ดำเนินคดีแบบกลุ่ม และอยู่ภายใต้การควบคุม การตีความ และใช้บังคับตามกฎหมายของประเทศไทย

10. หากกฎหมายห้ามไว้ จะถือว่าเป็นโมฆะ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันราคาดีที่สุดได้ทุกเมื่อภายใต้ดุลยพินิจของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการตรวจสอบและการเคลม

1. โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจะแปลงราคาแข่งขันใดก็ตามที่ใช้สกุลเงินต่างจากราคาที่นำเสนอในเว็บไซต์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ให้เป็นสกุลเงินเดียวกันกับราคาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ใช้อยู่ขณะที่จองห้องพักครั้งแรก โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเคลม หากอัตราแลกเปลี่ยนที่เว็บไซต์ทั้งสองใช้ไม่เหมือนกัน ข้อเสนอนี้ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ต่างกัน

2. ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการเปรียบเทียบราคาแล้ว ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจอง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้ใหญ่ ค่าธรรมเนียมสำหรับเด็ก และค่าบริการเตียงเสริม

3. มูลค่าโดยประมาณของสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น อาหารเช้าฟรี ตั๋วฟรี และคูปองเติมน้ำมันฟรี ที่อาจมอบให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของราคาแข่งขัน จะไม่รวมอยู่ในการเปรียบเทียบราคา และโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจะไม่มอบสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมดังกล่าวให้เมื่อปรับลดราคาลง

4. โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอาจปฏิเสธการเคลมในกรณีที่ราคาแข่งขันกับราคาในเว็บไซต์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราต่างกันไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์

5. คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการเคลมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com ต้องกรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นให้ครบทุกช่อง แบบฟอร์มจึงจะสมบูรณ์ คุณสามารถดำเนินการเคลมให้แล้วเสร็จได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่จองห้องพัก ต้องส่งการเคลมก่อนที่แขกจะเช็คอิน และอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเข้าพักที่โรงแรมตามที่กำหนดไว้ ในกรณีที่จองห้องพักครั้งแรกก่อนเข้าพักที่โรงแรมจริงน้อยกว่า 72 ชั่วโมง จะไม่สามารถใช้การรับประกันราคาที่ดีที่สุดได้

6. หลังจากที่ตรวจสอบยืนยันการเคลมแล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์การรับประกันราคาที่ดีที่สุดได้ หากการเคลมของคุณตรงตามเงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ครบทุกข้อ โดยคุณจะได้รับอีเมลที่ส่งมาพร้อมหมายเลขยืนยันการจองและราคาใหม่ที่มีผล หากการเคลมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันราคาที่ดีที่สุด คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าการเคลมดังกล่าวไม่ถูกต้อง และไม่สามารถรับประกันราคาได้ กรณีที่ยกเลิกการสำรองห้องพักที่จองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่แจ้ง ณ เวลาที่ยืนยันการจองจะมีผลบังคับใช้

 

ขั้นตอนการเคลมสิทธิ์การรับประกันราคาที่ดีที่สุด

ต้องส่งคำขอเคลมสิทธิ์การรับประกันราคาที่ดีที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่จองห้องพัก กรณีที่เป็นการจองห้องพักในนาทีสุดท้าย โปรดส่งแบบฟอร์มการเคลมอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพักที่โรงแรม โปรดส่งคำขอของคุณไปที่อีเมล [email protected] พร้อมระบุข้อมูลที่จำเป็นด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

  • คำนำหน้าชื่อ
  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • ที่อยู่อีเมล
  • ชื่อโรงแรม
  • วันที่เข้าพักและวันที่เดินทางกลับ
  • ประเภทห้องพัก
  • ช่องทางที่จอง
  • ภาพบันทึกจากหน้าจอที่แสดงราคาแข่งขัน

เราจะตอบกลับการเคลมของคุณภายใน 72 ชั่วโมงตามเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น. ICT – เวลาอินโดจีน)

Guest Contact Information

ไม่บังคับ
ไม่บังคับ
ไม่บังคับ

Reservation Details

ไม่บังคับ
Please include any additional comments which may help review your claim

Competing Rate Information

(must be non-Centara)
ไม่บังคับ
Please include any additional comments which may help review your claim
Choose file. (File size limit to 2MB)
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: png, jpg, jpeg.
CAPTCHA

Disclaimer: Here at Centara Hotels & Resorts we take your privacy seriously and will only use your personal information to contact you with regard to the claim you submit to us. Your personal details will not be shared with third parties or used for other purposes. For any queries or concerns, please email [email protected].

สิ่งที่ควรทราบ

เรากำหนดราคาที่ถูกกว่าให้ได้อย่างไร

ราคาแข่งขันบนเว็บไซต์อื่นจะต้องเป็นราคาสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ทภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน อาทิ วันที่เข้าพัก ประเภทห้องพัก จำนวนแขกผู้เข้าพัก โดยจะต้องแสดงราคาเป็นสกุลเงินเดียวกัน และประชาชนทั่วไปจะต้องสามารถทำรายการจองผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

ต้องทำอย่างไรเมื่อคุณพบว่ามีราคาที่ถูกกว่า

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเรา จากนั้นส่งแบบฟอร์มการเคลมออนไลน์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือส่งอีเมลไปที่ [email protected] รวมถึงต้องส่งที่อยู่เว็บไซต์แบบเต็มหรือภาพบันทึกจากหน้าจอเป็นหลักฐาน ดังที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติ

กระบวนการส่งการเคลม

ส่งแบบฟอร์มการเคลมออนไลน์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือส่งอีเมลไปที่ [email protected] ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ดำเนินการจอง และ 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ท เราจะตอบกลับทางอีเมลภายใน 72 ชั่วโมงระหว่างเวลาทำการปกติ (วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8:30 น. – 18:30 น. (ICT - เวลาอินโดจีน)) หากคุณส่งแบบฟอร์มการเคลมนอกเวลาทำการที่ระบุไว้ เราจะดำเนินการกับแบบฟอร์มของคุณในวันทำการถัดไป
Good to know