You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณซึ่งเป็นลูกค้าทราบเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดว่า คุณต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และคำบอกกล่าวในที่นี้โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 

I. ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และข้อมูล

ข้อจำกัดการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เชิงพาณิชย์

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดง จัดแสดง ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้ โอนย้าย ขาย หรือสร้างผลงานดัดแปลงจากข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย สงวนสิทธิ์ทุกประการ

การจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ หรืออาจต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอาจดำเนินการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามิได้รับรองหรือรับประกันความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งนำเสนอ “ตามที่เป็น” และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายในเชิงลงโทษ ความเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายที่เป็นการเฉพาะ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางหนึ่งทางใดกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ และจะไม่รับผิดต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือต่อกรณีอื่นใด แม้ว่าโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความเสียหายดังกล่าวก็ตาม เนื่องจากบางประเทศ/เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้สำหรับคุณ

การใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด เงื่อนไข หรือคำบอกกล่าวฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และคำบอกกล่าวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแปลงค่าสกุลเงิน

สกุลเงินอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่เป็นไปตามการประมาณการเท่านั้น และยังไม่ใช่จำนวนเงินแน่นอนที่จะเรียกเก็บจากบัตรของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ปรากฎในเครื่องมือแปลงค่าสกุลเงินนั้นเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่และเชื่อถือได้หลากหลายแห่ง และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องแม่นยำ และอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจแตกต่างกันไป การอ้างอิงค่าสกุลเงินจะได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบันทุกวัน อย่างไรก็ดี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราไม่รับประกันหรือรับรองความแม่นยำในการแปลงค่าเงิน

การเปิดบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุ 10 ปีขึ้นไป หากท่านมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ท่านรับทราบว่าท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

 

II. การชำระเงินออนไลน์

นโยบายการชำระเงิน การยกเลิก และการไม่เข้าพักตามกำหนด

  • สำหรับราคาแบบ “จ่ายทีหลัง” จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ครบเมื่อแขกเช็คอิน/เช็คเอาท์ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยจะไม่มีการหักเงินทันทีขณะที่จองห้องพักออนไลน์ และข้อมูลบัตรเครดิตใช้เพื่อรับประกันการจองห้องพักเท่านั้น
  • สำหรับราคาแบบ “จ่ายทันที” จะมีการกรอกและบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณลงในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของสถาบันทางการเงินที่เชื่อถือได้ และเราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลทางการเงินของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อบนบัตรเครดิต เลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุของบัตรเครดิต ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา
  • ทุกการจองต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อรับประกัน โดยต้องเป็นบัตรที่ใช้ได้ตลอดช่วงเวลาการเข้าพัก
  • เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองห้องพัก หากพบว่าลูกค้าเข้าไปข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสม หรือเมื่ออยู่ภายใต้สภาวการณ์อื่นๆ ที่ปรากฏว่าการจองพักมีหรือเป็นผลมาจากความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาด นอกจากนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองห้องพัก หากการจองห้องพักดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
  • นโยบายยกเลิกการจองห้องพักและการคิดค่าปรับการยกเลิกการจอง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขจะแตกต่างกัน และกำหนดแยกตามแต่ละข้อเสนอ ราคา โปรโมชั่น และแพ็กเกจ ตลอดทั้งเว็บไซต์
  • กรณีที่ไม่มาเข้าพักตามกำหนดหรือไม่ยกเลิกการจอง: เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนตามค่าที่พักรวมทั้งหมด
  • กรณีที่เข้าพักไม่ครบกำหนด/เช็คเอาท์ก่อนเวลา: เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนตามค่าที่พักรวมทั้งหมด
  • ในกรณีที่เป็นระบบชำระเงินออนไลน์ ราคาห้องพักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดก็ตามจะแปลงเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราคงที่ของโรงแรมของเราก่อนที่จะชำระเงิน โดยจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนค่าสกุลเงินในวันที่ชำระเงิน
  • ราคาห้องพักและเงื่อนไขที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ หรืออาจต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอาจดำเนินการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ

สำหรับที่พักในประเทศไทย

ราคาทั้งหมดจะชำระเป็นสกุลเงินบาท สกุลเงินอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่เป็นไปตามการประมาณการเท่านั้น และยังไม่ใช่จำนวนเงินแน่นอนที่จะเรียกเก็บจากบัตรของคุณ

สำหรับที่พักที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย

ราคาทั้งหมดจะชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นตามที่โรงแรมในประเทศนั้นๆ ใช้เป็นหลัก สกุลเงินอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่เป็นไปตามการประมาณการเท่านั้น และยังไม่ใช่จำนวนเงินแน่นอนที่จะเรียกเก็บจากบัตรของคุณ