You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

Slider Type
Slider E

การสนับสนุนความยั่งยืน

เส้นทางจุดประกายการเปลี่ยนแปลง

ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในความยั่งยืนด้วยการขยายธุรกิจทั่วโลกให้เติบโตไปพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน เซ็นทาราสามารถไขว่คว้าความสำเร็จที่สำคัญในธุรกิจได้ก็เพราะเรายึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งทำให้เรามีชื่อเสียงทั้งในฐานะผู้นำด้านการโรงแรมและพันธมิตรขององค์กรที่มีจริยธรรม ขณะที่ธุรกิจของเรากำลังเติบโต เซ็นทาราจะเดินหน้าปกป้องโลกของเรา สนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น และสร้างคุณงามความดีที่ยั่งยืนต่อไป

CSR 1

ด้วยความผูกพันแน่นแฟ้นกับประเพณีไทย เซ็นทาราจึงได้ปลูกฝังค่านิยมหลักของเซ็นทาราไว้ในทุกแบรนด์ในเครือของเรา เราขอเชิญชวนให้ฝ่ายบริหารในทุกระดับได้มีส่วนร่วมในอีเว้นท์การกุศลในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนในเมืองที่เราดำเนินกิจการ ทุกความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความหมาย และเราเชื่อว่าเราสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในที่พักทุกแห่งของเราทั่วโลก

CSR 2
Sustainability

ความยั่งยืนของเซ็นทารา

Centara has identified and established the following key objectives to guide our sustainable and ethical commitments.

USP
Community USP

ชุมชน

ช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นที่เราประกอบธุรกิจผ่านโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมที่เราเป็นผู้ขับเคลื่อน

Eco Technology USP

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ทุ่มเททรัพยากรให้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผลดีต่อธุรกิจในเชิงพาณิชย์

Environment & Ecology USP

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

Special Place

สถานที่สุดพิเศษ

ฉลองงานแต่งงาน กล่าวคำปฏิญาณรัก หรือฮันนีมูนในสถานที่สุดพิเศษ

ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Slider Type
Slider G

CSR News

Browse the latest news and discover what's new at our properties.