You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

Slider Type
Slider E

การสนับสนุนความยั่งยืน

เส้นทางจุดประกายการเปลี่ยนแปลง

ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในความยั่งยืนด้วยการขยายธุรกิจทั่วโลกให้เติบโตไปพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน เซ็นทาราสามารถไขว่คว้าความสำเร็จที่สำคัญในธุรกิจได้ก็เพราะเรายึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งทำให้เรามีชื่อเสียงทั้งในฐานะผู้นำด้านการโรงแรมและพันธมิตรขององค์กรที่มีจริยธรรม ขณะที่ธุรกิจของเรากำลังเติบโต เซ็นทาราจะเดินหน้าปกป้องโลกของเรา สนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น และสร้างคุณงามความดีที่ยั่งยืนต่อไป

CSR 1

ด้วยความผูกพันแน่นแฟ้นกับประเพณีไทย เซ็นทาราจึงได้ปลูกฝังค่านิยมหลักของเซ็นทาราไว้ในทุกแบรนด์ในเครือของเรา เราขอเชิญชวนให้ฝ่ายบริหารในทุกระดับได้มีส่วนร่วมในอีเว้นท์การกุศลในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนในเมืองที่เราดำเนินกิจการ ทุกความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความหมาย และเราเชื่อว่าเราสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในที่พักทุกแห่งของเราทั่วโลก

CSR 2
Sustainability

ความยั่งยืนของเซ็นทารา

Centara has identified and established the following key objectives to guide our sustainable and ethical commitments.

USP
Community USP

ชุมชน

ช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นที่เราประกอบธุรกิจผ่านโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมที่เราเป็นผู้ขับเคลื่อน

Eco Technology USP

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ทุ่มเททรัพยากรให้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผลดีต่อธุรกิจในเชิงพาณิชย์

Environment & Ecology USP

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

Special Place

สถานที่สุดพิเศษ

ฉลองงานแต่งงาน กล่าวคำปฏิญาณรัก หรือฮันนีมูนในสถานที่สุดพิเศษ

ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Slider Type
Slider G

Sustainability Awards

Centara EarthCare

Centara Hotels & Resorts is the first Asian hospitality group to formally incorporate the Global Sustainable Tourism Council (“GSTC”) criteria into its internal sustainability standard. Our stainability standard is called “Centara EarthCare,” which is fully recognised by GSTC. The set of standards is based on the 4 pillars of the GSTC Criteria, which include the following principles: Environment, Social, Cultural, and Management. To help Centara Hotels and Resorts track, measure, benchmark and continuously improve our performance, we have implemented a third-party sustainability management system called Greenview Portal, a GSTC-Recognised system.

Centara EarthCare

Our commitment to sustainability has put us on the path to long-term success, where we acknowledge and appreciate that the strength of the local community and the overall health of the environment in which we operate has a direct impact on our business and consequently the prosperity and security of the destinations where we operate. Therefore, it is our intent and our primary goal to continue to be a positive stakeholder in Thailand and in the foreign markets where we operate.

For more information: Click Here

Centara EarthCare
Centara EarthCare

CSR News

Browse the latest news and discover what's new at our properties.