You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

Going Greener

Please change the linen card

จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 75 ของลูกค้าที่พักในห้องนี้ยินดีเข้าร่วมโปรแกรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับเราด้วยการใช้ผ้าปูที่นอนซ้ำ ท่านก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้กับเราได้เช่นกัน หากท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกรุณาวางการ์ดนี้ไว้บนหมอนในตอนเช้าก่อนออกจากห้องพัก

 

Please reuse the towels card

จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 75 ของลูกค้าที่พักในห้องนี้ยินดีเข้าร่วมโปรแกรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับเราด้วยการใช้ผ้าขนหนูซ้ำ ท่านก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้กับเราได้เช่นกัน หากท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนผ้าขนหนูกรุณาวางผ้าขนหนูที่ใช้แล้วบนพื้น หรือในอ่างอาบน้ำ