You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

Slider Type
Slider E

Hỗ trợ Phát triển bền vững

Hành trình để thay đổi cách truyền cảm hứng

Là một doanh nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi thể hiện cam kết của mình đối với sự bền vững bằng cách tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu đồng thời tôn trọng môi trường. Sự liêm chính của chúng tôi đã giúp cho Centara đạt được những thành công đầy ý nghĩa trong kinh doanh, xây dựng danh tiếng là nhà lãnh đạo hiếu khách và là đối tác công ty có đạo đức. Trong quá trình phát triển của mình, Centara sẽ tiếp tục bảo vệ hành tinh của chúng ta, hỗ trợ các cộng đồng địa phương và tạo ra những tác động bền vững tích cực.

CSR 1

Mang trong mình truyền thống văn hóa của Thái Lan, các giá trị cốt lõi của Centara đã thấm nhuần vào toàn bộ chuỗi thương hiệu. Chúng tôi khuyến khích toàn bộ cấp quản lý tham gia vào các sự kiện từ thiện ở địa phương để củng cố cộng đồng tại các thành phố mà chúng tôi đang hoạt động. Mỗi nỗ lực nhỏ đều có giá trị và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể là nguồn động lực mạnh mẽ về những điều tốt đẹp thông qua tất cả cơ sở của chúng tôi trên thế giới.

CSR 2
Sustainability

Sự bền vững tại Centara

Centara has identified and established the following key objectives to guide our sustainable and ethical commitments.

USP
Community USP

Cộng đồng

Hỗ trợ cộng đồng địa phương, nơi chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua các sáng kiến về môi trường và xã hội của riêng chúng tôi

Eco Technology USP

Công nghệ sinh thái

Dành nguồn lực cho các công nghệ mới thân thiện với môi trường và có ý nghĩa kinh doanh thương mại

Environment & Ecology USP

Môi trường & Hệ sinh thái

Cam kết thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của chúng tôi theo phương pháp hiệu quả nhất 

Special Place

Nơi đặc biệt

Tổ chức lễ cưới, tái lập lời thề hoặc tuần trăng mật của bạn ở một nơi đặc biệt.

Sống bền vững hơn

Slider Type
Slider G

Sustainability Awards

Centara EarthCare

Centara Hotels & Resorts is the first Asian hospitality group to formally incorporate the Global Sustainable Tourism Council (“GSTC”) criteria into its internal sustainability standard. Our stainability standard is called “Centara EarthCare,” which is fully recognised by GSTC. The set of standards is based on the 4 pillars of the GSTC Criteria, which include the following principles: Environment, Social, Cultural, and Management. To help Centara Hotels and Resorts track, measure, benchmark and continuously improve our performance, we have implemented a third-party sustainability management system called Greenview Portal, a GSTC-Recognised system.

Centara EarthCare

Our commitment to sustainability has put us on the path to long-term success, where we acknowledge and appreciate that the strength of the local community and the overall health of the environment in which we operate has a direct impact on our business and consequently the prosperity and security of the destinations where we operate. Therefore, it is our intent and our primary goal to continue to be a positive stakeholder in Thailand and in the foreign markets where we operate.

For more information: Click Here

Centara EarthCare
Centara EarthCare

CSR News

Browse the latest news and discover what's new at our properties.