You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

Điều khoản & Điều kiện

 

Các thông tin được đưa ra trong phần này đều nhằm mục đích cấp quyền sử dụng trang web cho Quý khách, với điều kiện Quý khách chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo được đề cập đến trong nội dung.

 

I. Thỏa thuận chung về thông tin và sử dụng trang web

Giới hạn sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại

Trang web này được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của Quý khách. Quý khách không được sửa đổi, sao chụp, phân phối, truyền tải, trình chiếu, trình diễn, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo ra sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu thập được từ trang web này.

Thông báo về Bản quyền và Nhãn hiệu

Tất cả nội dung của trang web này đều là tài sản thuộc về Centara Hotels & Resorts, 999/99 Đường Rama 1, Pathumwan, Bangkok 10330, Thái Lan. Bảo lưu mọi quyền.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được đăng trên trang web này có thể bao gồm các thông tin không chính xác hoặc lỗi đánh máy hoặc có thể cần được cập nhật. Chúng tôi sẽ bổ sung định kỳ cho các thông tin trên trang web này. Centara Hotels & Resorts có thể cải thiện và/hoặc thay đổi trang web này vào bất kỳ lúc nào.

Centara Hotels & Resorts không đưa ra bất kỳ cam đoan nào về tính phù hợp của thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ có trên trang web này, được cung cấp 'nguyên trạng' mà không có bất kỳ đảm bảo nào. Centara Hotels & Resorts theo đây từ chối mọi bảo đảm và điều kiện về các thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ này, bao gồm mọi bảo đảm và điều kiện ngầm định về khả năng thương mại, sự phù hợp đối với mục đích cụ thể, quyền sở hữu và việc không vi phạm. Trong mọi trường hợp, Centara Hotels & Resorts sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào phát sinh từ hoặc có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến việc sử dụng trang web này hay đến việc chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang web này, hoặc đối với bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nào được thu thập thông qua trang web này, hoặc ngay cả khi Centara Hotels & Resorts đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại. Một số quốc gia/vùng lãnh thổ không cho phép miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại mang tính hệ quả hoặc ngẫu nhiên, vì vậy giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho Quý khách.

Sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm

Như là một điều kiện để Quý khách sử dụng trang web này, Quý khách phải đảm bảo rằng mình sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm theo như các điều khoản, điều kiện và thông báo này.

Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này

Centara Hotels & Resorts có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chuyển đổi tiền tệ

Con số thể hiện đồng tiền thay thế chỉ là ước tính và không phản ánh số tiền chính xác mà thẻ của Quý khách sẽ bị tính phí. Tỷ giá tiền tệ trên Công cụ chuyển đổi tiền tệ là dựa trên nhiều nguồn công khai đáng tin cậy khác nhau và chỉ được sử dụng để tham khảo. Tỷ giá không được xác minh là chính xác và tỷ giá thực tế có thể có sự khác biệt. Báo giá tiền tệ sẽ được cập nhật mỗi ngày. Centara Hotels & Resorts không cam đoan hoặc đảm bảo tính chính xác của việc chuyển đổi.

 

II. Thanh toán trực tuyến

Chính sách liên quan đến Thanh toán, Hủy đặt phòng & Không đến nhận phòng

  • Đối với loại “Trả sau”, toàn bộ khoản thanh toán sẽ được thanh toán khi Quý khách nhận phòng/trả phòng tại Centara Hotels & Resorts. Quý khách sẽ không bị tính phí theo thời gian thực tại thời điểm đặt phòng trực tuyến. Thông tin thẻ tín dụng được yêu cầu chỉ để đảm bảo việc đặt phòng của Quý khách.
  • Đối với loại “Thanh toán ngay”, thông tin thẻ tín dụng của Quý khách sẽ được điền và ghi nợ trên máy chủ bảo mật của tổ chức tài chính đáng tin cậy, và chúng tôi không giữ trong máy chủ của mình tất cả hoặc một phần thông tin tài chính nào của Quý khách, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, số thẻ và ngày hết hạn của thẻ tín dụng.
  • Mọi việc đặt phòng phải được đảm bảo bằng thẻ tín dụng còn hiệu lực trong suốt thời gian lưu trú.
  • Chúng tôi có quyền hủy hoặc thay đổi đặt phòng khi có nghi ngại rằng khách hàng đã tham gia vào hoạt động gian lận hoặc không phù hợp hoặc trong các trường hợp khác có sự nhầm lẫn hoặc sai sót hay việc đặt phòng đó là kết quả của sự nhầm lẫn hoặc sai sót. Centara Hotels & Resorts có quyền hủy hoặc sửa đổi đặt phòng nếu việc đặt phòng không tuân theo các điều khoản & điều kiện của chúng tôi.
  • Các chính sách hủy đặt phòng và phí phạt có liên quan, bao gồm các điều khoản & điều kiện, đều sẽ khác nhau và được quy định riêng theo từng ưu đãi, mức giá, chương trình khuyến mãi và loại gói dịch vụ trên toàn bộ trang web.
  • Không đến nhận phòng hoặc Không hủy được: Tính phí toàn bộ cho tổng chi phí lưu trú
  • Rút ngắn thời gian lưu trú / Trả phòng sớm: Tính phí toàn bộ cho tổng chi phí lưu trú
  • Đối với Hệ thống thanh toán trực tuyến, tất cả mức giá phòng ở bất kỳ đơn vị tiền tệ nào cũng đều sẽ được chuyển đổi thành Baht Thái theo tỷ giá cố định của khách sạn chúng tôi trước khi thanh toán. Số tiền phí sẽ được tính cho khách hàng theo tỷ giá hối đoái vào ngày thanh toán.
  • Các mức giá phòng và các điều kiện được đăng trên trang web này có thể bao gồm các thông tin không chính xác hoặc lỗi đánh máy hoặc có thể cần được cập nhật. Chúng tôi sẽ bổ sung định kỳ cho các thông tin trên trang web này. Centara Hotels & Resorts có thể cải thiện và/hoặc thay đổi trang web này vào bất kỳ lúc nào.

Đối với các cơ sở lưu trú ở Thái Lan

Mọi chi phí đều sẽ được thanh toán bằng Baht Thái (THB). Con số thể hiện đồng tiền thay thế chỉ là ước tính và không phản ánh số tiền chính xác mà thẻ của Quý khách sẽ bị tính phí.

Đối với các cơ sở lưu trú bên ngoài lãnh thổ Thái Lan

Mọi chi phí đều sẽ được thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD). Con số thể hiện đồng tiền thay thế chỉ là ước tính và không phản ánh số tiền chính xác mà thẻ của Quý khách sẽ bị tính phí.

Đối với khách sạn Centara Muscat Hotel Oman

Mọi chi phí đều sẽ được thanh toán bằng Rial Oman (OMR). Con số thể hiện đồng tiền thay thế chỉ là ước tính và không phản ánh số tiền chính xác mà thẻ của Quý khách sẽ bị tính phí.