You have no favourite yet

รายการของคุณว่างเปล่า

เมื่อคลิก จะเป็นการทำเครื่องหมายเนื้อหานี้ให้เป็นรายการโปรดสำหรับเส้นทางของคุณ

เริ่มค้นหา

WHAT’S ON

เทศกาลบั้งไฟพญานาค

HIGHLIGHTS
การชมบั้งไฟ การแสดงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค การลอยเรือไฟ
DATE

ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค

บั้งไฟพญานาค เป็นปรากฎการณ์ที่ลูกไฟสีแดงอมชมพูจำนวนมากลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงในช่วงออกพรรษา หรือ 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกๆ ปี หลายคนเชื่อกันว่าปรากฎการณ์ที่อธิบายไม่ได้นี้เป็นฝีมือของพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง โดยในแต่ละปีจำนวนลูกไฟจะลอยขึ้นมาให้เห็นมากน้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อโต้แย้งว่าบั้งไฟพญานาคแท้จริงแล้วเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ หลายคนก็ยังสงสัยว่าถ้าเช่นนั้น ทำไมลูกไฟจึงมีให้เห็นเฉพาะช่วงออกพรรษา ด้วยเหตุนี้เอง ทุกๆ ปี จึงมีผู้คนมากมายเดินทางมายังจังหวัดหนองคายเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเอง

จุดชมบั้งไฟพญานาคที่ดีที่สุด

จุดชมบั้งไฟพญานาคที่ดีที่สุดในหนองคาย ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และ อำเภอรัตนวาปี โดยปกติลูกไฟจะเริ่มปรากฎให้เห็นตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่ม ในเทศกาลบั้งไฟพญานาค นอกจากการชมบั้งไฟพญานาคริมแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นจุดเด่นของงาน ยังมีการแสดงแสงและเสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” การลอยเรือไฟบูชาพญานาค การแสดงต่างๆ บนเวที และ การจัดซุ้มอาหาร สำหรับการเดินทางมาจังหวัดหนองคายนั้น สามารถเดินทางได้เร็วที่สุดโดยนั่งเครื่องบินจากท่าสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินอุดรธานี ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง แล้วนั่งรถต่อไปหนองคายอีก 47 นาที

เทศกาลบั้งไฟพญานาค
เทศกาลบั้งไฟพญานาค

ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค

บั้งไฟพญานาค เป็นปรากฎการณ์ที่ลูกไฟสีแดงอมชมพูจำนวนมากลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงในช่วงออกพรรษา หรือ 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกๆ ปี หลายคนเชื่อกันว่าปรากฎการณ์ที่อธิบายไม่ได้นี้เป็นฝีมือของพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง โดยในแต่ละปีจำนวนลูกไฟจะลอยขึ้นมาให้เห็นมากน้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อโต้แย้งว่าบั้งไฟพญานาคแท้จริงแล้วเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ หลายคนก็ยังสงสัยว่าถ้าเช่นนั้น ทำไมลูกไฟจึงมีให้เห็นเฉพาะช่วงออกพรรษา ด้วยเหตุนี้เอง ทุกๆ ปี จึงมีผู้คนมากมายเดินทางมายังจังหวัดหนองคายเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเอง

จุดชมบั้งไฟพญานาคที่ดีที่สุด

จุดชมบั้งไฟพญานาคที่ดีที่สุดในหนองคาย ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และ อำเภอรัตนวาปี โดยปกติลูกไฟจะเริ่มปรากฎให้เห็นตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่ม ในเทศกาลบั้งไฟพญานาค นอกจากการชมบั้งไฟพญานาคริมแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นจุดเด่นของงาน ยังมีการแสดงแสงและเสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” การลอยเรือไฟบูชาพญานาค การแสดงต่างๆ บนเวที และ การจัดซุ้มอาหาร สำหรับการเดินทางมาจังหวัดหนองคายนั้น สามารถเดินทางได้เร็วที่สุดโดยนั่งเครื่องบินจากท่าสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินอุดรธานี ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง แล้วนั่งรถต่อไปหนองคายอีก 47 นาที