You have no favourite yet

Danh sách của bạn đang trống

Bằng cách nhấp vào bạn sẽ đánh dấu nội dung đó làm mục yêu thích cho hành trình của mình

Bắt đầu khám phá

offer

The Place to Be

Up to 30% discount and additional 15% discount for CentaraThe1 members

offer

The Place to Revitalise

Relax and Unwind at Centara

Rates from THB 2,125++/night
Restore your inner glow and return to a state of balance with a spacation at Centara, The Place to Revitalise body, mind, and soul. Available at the participating hotels and resorts acro...
offer

Stay now, pay later

Interest-free instalment for partner credit card holders

0% Instalment Plan

Enjoy 0% interest instalment plan for 3 months

offer

Linger for Longer

Escape for longer and re-energise

Long-stay deal
Don't miss the chance to enjoy huge savings this winter with our exclusive Linger for Longer offer! Book stays up to 45 nights at participating hotels and resorts in Thailand, Dubai and t...

Browse All Offers

Filter
Filter
Optional
Optional
Optional
Optional
Package
The Place to Call Your Own

Enjoy an exclusive getaway in a spacious resort suit...

Package

Rates from THB 2,125++/night

The Place to Revitalise

Restore your inner glow and return to a state of bal...

Package
Winter Getaway

Dive into the winter season and embark on an unforge...

Room offer

0% Instalment Plan

Stay now, pay later

We’re making it easier than ever to travel with Cent...

Package

Long-stay deal

Linger for Longer

Don't miss the chance to enjoy huge savings this win...

Room & Breakfast
The Place to Be

Whether you’re planning a sun-drenched holiday by th...

Phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết

Các thành viên của CentaraThe1 có thể tiết kiệm nhiều hơn với mức giá thành viên thấp nhất của chúng tôi

và tận hưởng các đặc quyền đặc biệt như nâng cấp miễn phí.